English version
legalizari • certificari • traduceri
autentificari • succesiuni • ipoteci

Contact

Telefon:
004.021.3221.444

Mobil:
004.0724.565.889

Email:
secretariat@notariatinitio.ro
notarolaru@yahoo.com

Retele socializare:

Servicii

Autentificări de acte în materie imobiliară: vânzări, donaţii, ipoteci, contracte de asociere, tranzacţii

Se pot autentifica contracte de vanzare cumpărare cu credit sau din fonduri proprii, antecontracte, donatii, ipoteci, tranzacţii, contracte de închiriere, contracte de comodat, etc.
Pentru contractele având ca obiect bunuri imobile sunt necesare urmatoarele acte:

  1. acte de proprietate si , dupa caz, istoricul proprietatii
  2. încheiere de intabulare si documentatie cadastrala
  3. certificat de atestare fiscala emis de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei localităţii/sectorului unde este situat bunul, eliberat in luna in care se  incheie actul( se poate obtine prin intermediul biroului notarial, dupa caz)
  4. certificat de performanta energetica
  5. extras de carte funciara de autentificare(se obtine numai prin intermediu biroului notarial )
  6. pentru terenurile extravilane- adeverinta de rol agricol si dovada exercitarii dreptului de preemtiune al arendasului
  7. prezenta personala sau prin mandatar cu procura autentificata a partilor

In functie de particularitatile  fiecarui contract   pot fi necesare si alte documente suplimentare.
Pentru imobilele situate în sectorul 1, certificatul fiscal poate fi obţinut on-line  prin intermediul biroului notarial, fără să mai fie necesară deplasarea moştenitorilor la sediul Primăriei. Pentru acest sector este posibilă şi deschiderea rolului fiscal pe numele dobanditorilor , on-line, prin intermediul biroului notarial.
Se estimează extinderea acestei posibilităţi atât pentru alte sectoare cât şi pentru alte localităţi din ţară.