English version
legalizari • certificari • traduceri
autentificari • succesiuni • ipoteci

Contact

Telefon:
004.021.3221.444

Mobil:
004.0724.565.889

Email:
secretariat@notariatinitio.ro
notarolaru@yahoo.com

Retele socializare:

Servicii

Divorţuri amiabile şi partaje între soţi

Începând cu  01.10.2011, soţii pot divorţa prin acord la notar, atât în cazul în care  nu au copii minori, cât şi în situaţia în care au copii minori.
Se pot adresa biroului soţii care au încheiat căsătoria în Bucureşti sau au ultima locuinţă comună, dovedită cu actele de identitate sau declaraţie autentificată, în municipiul Bucureşti, indiferent de sector.
În cazul divorţului fără copii se vor prezenta : actele de identitate ale soţilor, certificatele de naştere ale soţilor, certificatul de căsătorie.
În cazul divorţului cu copii minori se vor prezenta: actele de identitate ale soţilor, certificatele de naştere ale soţilor, certificatul de căsătorie, certificatele de naştere ale copiilor.
Solicitarea anchetei sociale se face de către biroul notarial, fără cost suplimentar. Minorii peste 10 ani vor fi chemaţi la termenul de divorţ pentru a fi ascultaţi.
Soţii trebuie să aibă în vedere şi să convină asupra următoarelor aspecte, care vor fi consemnate într-un acord autentificat :

  • numele pe care il va purta soţia-soţul care şi l-a schimbat prin căsătorie,  după desfacerea căsătoriei
  • faptul că autoritatea părintească se va exercita în comun, de ambii părinţi
  • la care părinte vor avea domiciliul copiii
  • programul de vacanţe şi vizite
  • contribuţia parintelui separat la cresterea şi educarea copiilor.

Soţii  pot hotarî partajarea bunurilor atât în timpul căsătoriei cât şi la data desfacerii acesteia prin divorţ.
Pentru partajarea bunurilor  sunt necesare acte de proprietate. Certificatul fiscal şi extrasele de carte funciară se obţin, după caz, de biroul notarial după începerea procedurii.