English version
legalizari • certificari • traduceri
autentificari • succesiuni • ipoteci

Contact

Telefon:
004.021.3221.444

Mobil:
004.0724.565.889

Email:
secretariat@notariatinitio.ro
notarolaru@yahoo.com

Retele socializare:

Servicii

Servicii specializate

În ce formă se pot prezenta autorităţilor române actele si documentele provenind de la autorităţi străine

Pentru a fi utilizate în România, atât actele de stare civilă cât şi orice alte documente emise de autorităţi publice străine trebuie să poarte Apostila sau după caz să urmeze procedura de supralegalizare.
Aceste formalităţi se îndeplinesc pentru orice acte  emise de autorităţile altui stat- hotarâri judecătoreşti, acte de studii, acte de stare civilă, acte autentificate sau legalizate de notari străini.
Începând cu anul   2000, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 66/1999 aprobată prin Legea nr. 52/2000, România a aderat la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 vezi aici textul Conventiei si statele semnatare

Ceea ce înseamnă că, pentru actele provenind de la state semnatare ale acestei Convenţii se va aplica Apostila, pentru toate celelalte state se va urma procedura de supralegalizare.
Procedura  supralegalizării este reglementată de art. 1092 din Noul Cod de procedura civila.

Acte oficiale publice

"Art. 1092. -(1) Actele publice întocmite sau legalizate de o autoritate străină sau de un agent public străin pot fi produse în faţa instanţelor române numai dacă sunt supralegalizate, pe cale administrativă ierarhică în statul de origine şi apoi de misiunea diplomatică sau oficiul consular român, pentru certificarea autenticităţii semnăturilor şi sigiliului aplicate pe acestea.
   (2) Supralegalizarea pe cale administrativă este supusă procedurii stabilite de statul de origine al actului, urmată de supralegalizarea efectuată, fie de către misiunea diplomatică română sau oficiul consular român din acest stat, fie de către misiunea diplomatică sau oficiul consular în România ale statului de origine şi, în continuare, în oricare dintre cele două situaţii, de către Ministerul Afacerilor Externe.
   (3) Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.
   (4) Supralegalizarea actelor întocmite sau legalizate de instanţele române se face, din partea autorităţilor române, de către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe, în această ordine."

Pentru statele  cu care România a încheiat o convenţie bilaterială prin care se prevede scutirea de supralegaliare sau Apostilă, actele provenind de la autorităţi străine vor  putea să fie folosite şi în faţa autorităţilor române, fără să fie necesară  îndeplinirea vreunei formalităţi suplimentare.  vezi aici lista statelor