English version
legalizari • certificari • traduceri
autentificari • succesiuni • ipoteci

Contact

Telefon:
004.021.3221.444

Mobil:
004.0724.565.889

Email:
secretariat@notariatinitio.ro
notarolaru@yahoo.com

Retele socializare:

Servicii

Servicii specializate

Persoanele fizice sau juridice  străine pot achiziţiona construcţii şi terenuri în România ?

În afară de documentele necesare achiziţiilor de terenuri şi construcţii, este important pentru persoanele juridice străine şi pentru cetăţenii străini să cunoască dacă bunurile  imobile pot fi achiziţionate fără restricţii sau  pentru ce bunuri imobile este necesară îndeplinirea unor condiţii speciale.
De la data de 01.01.2012 cetăţenii statelor Uniunii europene şi ai Spaţiului economic european pot cumpăra terenuri intravilane în România în scopul stabilirii reşedinţei secundare. Categoria de folosinţă a terenului trebuie să fie curţi-construcţii. Terenul poate avea construcţii pe el sau poate fi fără construcţii edificate.
Începând cu data de 01.01.2014  societăţile comerciale străine şi cetăţenii străini membri ai Uniunii Europene şi  ai Spaţiului economic european (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) vor putea  dobândi şi terenuri agricole, păduri şi terenuri forestiere, fără nicio condiţie suplimentară. (Vezi aici textul legii )
În prezent însă  terenurile agricole, pădurile şi terenurile forestiere pot fi dobândite numai de cetăţenii străini membri ai Uniunii europene şi ai Spaţiului Economic European care au calitatea de fermieri in statul de origine şi fac dovada acestei calităţi prin prezentarea certificatului de fermier emis de autorităţile statului lor de origine.
Construcţiile, fără dreptul de proprietate asupra terenului aferent , pot fi dobândite necondiţionat.
În ceea ce priveşte cetăţenii străini din alte state decât cele de mai sus, dobândirea terenurilor  în România prin acte între vii , este posibilă numai pe bază de reciprocitate cu statul de origine.