English version
legalizari • certificari • traduceri
autentificari • succesiuni • ipoteci

Contact

Telefon:
004.021.3221.444

Mobil:
004.0724.565.889

Email:
secretariat@notariatinitio.ro
notarolaru@yahoo.com

Retele socializare:

Servicii

Servicii specializate

Cum pot divorţa în România cetăţenii străini?

Nu numai cetăţenii români pot  beneficia de procedura divorţului  la notar, ci şi cetăţenii străini, cu îndeplinirea unor condiţii  .
Accesul la procedura divorţului la notar este deschis atât cetăţenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene, cât şi cetăţenilor altor state, indiferent dacă este vorba de o căsătorie cu un cetăţean român sau cu un alt cetăţean străin.
Procedura divorţului  în toate situaţiile se poate urma doar dacă:

  • căsătoria a fost încheiată  în România sau
  • soţii au avut ultima reşedinţă  comună în România.

Certificatul de divorţ emis de notarul român va fi recunoscut de autorităţile statului de cetăţenie fără să fie necesară nicio procedură specială.  
Procedura de divorţ necesită prezenţa ambilor soţi, este rapidă şi se face cu aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, (textul integral al Regulamentului)
Pentru inceperea procedurii de divort sunt necesare aceleasi acte ca cele prevazute la pct. Divorturi nationale
Soţii pot apela la un notar român şi în situaţia în care există copii minori şi domiciliul acestora este într-o altă ţară.
Asistarea minorilor şi obţinerea anchetei sociale   se face prin cooperarea cu autorităţile statului unde minorii îşi au reşedinţa,   făcându-se  aplicarea Convenţiei privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996, ratificată prin Legea nr. 361/2007. ( vezi aici textul integral al Convenţiei)

 

  1. Succesiuni cu elemente de extraneitate( defunct cetăţean străin, cetăţean român cu domiciliul în străinătate, moştenitori cetăţeni străini)

În cazul unei moşteniri, în general , pentru bunurile situate în România, competenţa aparţine notarului român.
Un certificat de moştenitor este cerut  pentru a  face dovada calităţii de moştenitor şi  a propritetăţii asupra bunurilor moştenite,  în faţa tuturor autorităţilor competente- pentru retragerea banilor din conturile bancare, pentru  închirierea sau vanzarea proprietăţilor moştenite, etc.
Începând cu anul 2015, pentru soluţionarea moştenirilor cu elemente de extraneitate în statele membre ale Uniunii Europene va  circula  un document uniform denumit Certificat  european de moştenitor. Acest certificat va fi emis de  notar  într-o procedură specială şi  nu va avea nevoie de nicio altă formalitate pentru a fi folosit în oricare dintre statele membre(textul integral aici)
Domeniul succesiunilor internaţionale este complicat şi necesită  informaţii specializate care să scurteze durata procedurilor , de multe ori anevoioase, datorită plasării moştenitorilor, bunurilor ori autorităţilor în state diferite şi a necesităţii de a cunoaşte şi respecta legile naţionale ale mai multor state.