English version
legalizari • certificari • traduceri
autentificari • succesiuni • ipoteci

Contact

Telefon:
004.021.3221.444

Mobil:
004.0724.565.889

Email:
secretariat@notariatinitio.ro
notarolaru@yahoo.com

Retele socializare:

Servicii

Succesiuni

Pentru succesiuni trebuie respectată competenţa notarului în funcţie de ultimul domiciliul defunctului.
În municipiul Bucureşti se pot dezbate succesiunile defuncţilor care au avut ultimul domiciliu, înscris în certificatul de deces, în municipiul Bucureşti, indiferent de sector.
Dosarul se formeaza la cererea unuia dintre moştenitori. Ceilalţi moştenitori vor fi indicaţi în cerere cu domiciliul complet pentru a putea fi citaţi.
În cazul în care moştenitorii nu se înţeleg  succesiunea se va trimite instanţei de judecată.
Pentru deschiderea unei succesiuni sunt necesare:

  1. certificat de deces in original
  2. acte de stare civila: certificate de nastere, certificate de casatorie ale mostenitorilor
  3. acte de proprietate pentru bunurile succesorale
  4. certificat de atestare fiscala de la locul situarii bunurilor imobile si de la domiciliul defunctului pentru autoturisme( a se vedea si precizarile de la sbc. Contracte )
  5. doi martori
  6. prezenta mostenitorilor personal sau prin procura autentica

In functie de particularitatile fiecarui caz, se pot cere si alte documente.
Potrivit Codului fiscal in vigoare, mostenirile dezbatute in termen de 2 ani de la data decesului, sunt scutite de impozitul pe succesiune pentru bunurile imobile din masa succesorala.
Daca succesiunea se dezbate dupa acest termen,  mostenitorii vor plati catre stat, separat de onorariul notarial, un impozit de 1% din valoarea imobilelor succesorale.
Imobilele din masa succesorala se evalueaza potrivit Ghidului orientativ al proprietăţilor imobiliare aprobat pentru anul in curs.
La finalizarea procedurii, partile primesc  cate un certificat de mostenitor.
In cazul in care in masa succesorala nu sunt bunuri, dar partile au nevoie sa isi dovedeasca calitatea, spre exemplu în cadrul unui proces, se poate elibera, la cerere, un certificat de calitate de mostenitor.